RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA 2019./2020.


Ponedjeljak:
OŠ Retfala
3.a
od 14.00 - 14.45 sati;
3.b od 14.45 - 15.30 sati;
3.c od 15.30 - 16.15 sati.
 

OŠ Filipović
6. razredi od 15.00 - 15.45 sati;

OŠ Retfala
6. razredi od 15.45 - 16.30 sati.

 

Utorak:
OŠ Filipović
3.a od 14.30 - 15.15 sati;
3.b od 15.15 - 16.00 sati.


Srijeda:
5. razredi OŠ Retfala i I. Filipović u 16.00 sati.


Petak:
1. srednje u 20.15 sati.

Subota:
2. srednje u 10.00 i 11.00 sati;
4. razred (druga subota u mjesecu) u 10.15 sati;
7. razred (svaka druga subota) u 11.30 sati.


Nedjelja:
1. i 2. razred OŠ u 10.30 sati.

 

 

 

NAPOMENA - uvjet za primanje sakramenta prve pričesti i krizme je pohađanje i školskog vjeronauka.

TERMINI PODJELE SAKRAMENATA 2019.
- Prva pričest - nedjelja, 28. travnja 2019. u 11.00 sati.
- Sveta potvrda (krizma) - subota, 4. svibnja 2019. u 10.30 sati.