RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

24. 9. NEDJELJA:
DVADESET I PETA KROZ GODINU
7.30 pok. Pero, Mara i Slavko Hrgović
9:00 pok. Ivan Šplajt,
       Nada Mijatović jučer sahranjena
11:00 PRO POPULO
18:30 pok. Željko Mihalj

25. 9. PONEDJELJAK:
8.00 pok. Marija i Marko Prepalaj
18:30 pok. Pero, Marinko i Jozefa Kovač

26. 9. UTORAK:
Sv. Kuzma i Damjan
8.00 pok. Mate Rašić
18:30 pok. Petar Petrović

27. 9. SRIJEDA:
Sv. Vinko Paulski
8.00 pok. Mijo, Marijan i Kata Glavaš
18:30 pok. Stjepan Purić

28. 9. ČETVRTAK:
Sv. Većeslav
8.00 pok. Ilonka i Franjo Tatai
18:30 na nakanu: Jurčević, Ivić, Čulić, Biladžić

29. 9. PETAK:
SV. MIHAEL, GABRIEL I RAFAEL
8.00 pok. Anica, Ivan i Petar Plevnik
18:30 pok. Svjetlana i Stana Horst Medić, Dragutin Pancer, Slavica i Josip Mikolin, Šimun Babić, Nikola Petrović;
         Obitelj: Živković, Trcović, Dubravac, Mekić, Moser, Drugel

30. 9. SUBOTA:
Sv. Jeronim
8.00 pok. Luka i Jelka Tajmer
       pok. Luca Ivančić

1. 10. NEDJELJA:
DVADESET I ŠESTA KROZ GODINU