RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

5. 12. NEDJELJA:
DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA
7.30 + Andrija i ob. Katana
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Petar Petrović

6. 12. PONEDJELJAK:
Sv. Nikola
6.00 + Marija Markotić
7.00 + Franjo Bači i ob. Mikulin

7. 12. UTORAK:
Sv. Ambrozije
6.00 + Karmela i Reza Vidaković
7.00 - za zahvalu

8. 12. SRIJEDA:
BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BL. DJEVICE MARIJE
6.00 + Nikola i Janja Šimošić
7.00 - na nakanu

9. 12. ČETVRTAK:
Sv. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
6.00 + Dane, Anto i Ruža Jurić
7.00 - na nakanu ob. Jozipović i Vučković

10. 12. PETAK:
Bl. Dj. Marija Loretska
6.00 - za zdravlje
7.00 + Franjo Kovačević

11. 12. SUBOTA:
Bogoslužje kvatri
7.00 + Marijan i Marija Mamić;+ Ivan Tomas

12. 12. NEDJELJA:
TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA
7.30 + Jozo, Jela i Ivan Plejić III. DOŠAŠĆA
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Ivan Bubić