RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

11. 4. NEDJELJA:
DRUGA VAZMENA
7.30
 + ob. Konrad, Matković i Skelac
9.00 - zajedničke nakane
10.00 - na nakanu
11.00 - za narod
12.00 - na nakanu
18.30 + Ivan Janković
20.00 + Gojko Mišetić

12. 4. PONEDJELJAK:
8.00 zahvala sv. Josipu
18.30 + Sanja-Ana Has;
         + Vesna Stražanac

13. 4. UTORAK:
Sv. Martin I.
8.00 na nakanu sv. Josipu za obitelj
18.30 + Zlatko Pancer i + ob. Pancer;
         + Suzana Kolić

14. 4. SRIJEDA:
8.00 + Ljubica, Mara, Ilija i Ivica Parić
18.30 + Ivan Ljubičić;
         + Mate i Matija Jurčević

15. 4. ČETVRTAK:
8.00 + Mara i Jure Tolj i + ob. Tolj
18.30 + Ivan, Mijo i Marija Sabadi;
         + Ivanka, Mate i Ljuba Sičenica

16. 4. PETAK:
8.00 + Marija i Filip Ljubičić i + ob. Ljubičić
18.30 + Andrija i Eva Cabadaj;
+ Zdenko, Marijan i Marica Bašurić

17. 4. SUBOTA:
8.00 + Stipo i Cvita Đikić;
        + Josip Peter i + ob. Peter;
        + Marija, Julijana i Antun Unkomanović
10.30 - na nakanu

18. 4. NEDJELJA:
TREĆA VAZMENA
7.30 + Mica Kremenić
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Stjepan i Mara Kostić i
         + Boja Duvnjak
20.00 - na nakanu