RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

26. 1. NEDJELJA:               7.30 + Adam, Anica i pok. iz ob. Bogdanić
TREĆA                               9.00 + Mijo i Milka Jukić;
KROZ GODINU                           - zajedničke misne nakane
                                         11.00 - za župljane
                                         18.30 + Jela Horvat

27. 1. PONEDJELJAK:       18.30 + Ante, Blago, Mara i Mijo Vučić;
Sv. Anđela Merici                       + Sofija Hrgović

28. 1. UTORAK:                18.30 + Kata i Josip Drkeljić;
Sv. Toma Akvinski                     + Agneza Vidaković

29. 1. SRIJEDA:               18.30 + Ante Vranješ;
                                                   + Emilija Mikulić

30. 1. ČETVRTAK:            18.30 + Stjepan, Antun i ob. Kuleš;
                                                   + Ana Tubić

31. 1. PETAK:                  18.30 - za zdravlje;
Sv. Ivan Bosco                          + Marija, ob. Škaro i Boban

1. 2. SUBOTA:                    7.30 + Evica Trojan;
                                                   + Anđelija i Ante Bijuk;

2. 2. NEDJELJA:                 7.30 + Mara i ob. Augustić
PRIKAZANJE                      9.00 + Mara i Mate Grepo
GOSPODINOVO                11.00 - za župljane
                                         18.30 + Marko i ob. Markotić