RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

5. 1. NEDJELJA:
PETA KROZ GODINU
7:30 pok. Vlado i Katica Petrešin
9:00 pok. Mijo i Mila Jukić
11:00 PRO POPULO
18:30 pok. obitelj Konrad

6. 1. PONEDJELJAK:
Sv. Pavao Miki i drugovi
8:00 pok. obitelj Filipović
18:30 pok. Karlo, Marija i Dragutin Ivanković

7. 1. UTORAK:
8:00 na nakanu
18:30 pok. Ivan i Mila Kurtović

8. 2. SRIJEDA:
Sv. Jeronim Emiliani;
Sv. Jozefina Bakhita

8:00 na nakanu
18:30 pok. Josip i Marija Pleša

9. 2. ČETVRTAK:
Sv. Skolastika
8:00 na nakanu
18:30 na nakanu: N.N.; Has; Hasija; Slivac; Jurić; Has.

10. 2. PETAK:
Bl. Alojzije Stepinac
8:00 na nakanu
18:30 pok. Bartol i Marija Švaganović; Đurica Nemet; Josip, Franjo i Danica Čenan; Drago Smiljanić; Antun Leko; Mirna Čop; Mirena i Pavao Pernar.
         Obitelj: Junušić, Polić, Cicvarić, Ret, Gospočić, Krivanek

11. 2. SUBOTA:
Blažena Djevica Marija Lurdska
8:00 na nakanu (Dundović)
       na nakanu (Galinec)

12. 2. NEDJELJA:
ŠESTA KROZ GODINU
7:30 pok. Ivan Balta
9:00 pok. Stjepan i Katarina Milošić
11:00 PRO POPULO
18:30 pok. Agica Tomić