RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

 

27. 9. NEDJELJA:                        7.30 + Pero, Mara i Slavko Hrgović
DVADESET I ŠESTA                    9.00 - zajedničke misne nakane
KROZ GODINU                          11.00 - za narod
                                                  18.30 + Zvonko i Franjo Hibik i pok. iz ob.
                                                  20.00 - na nakanu

28. 9. PONEDJELJAK:                 8.00 - na nakanu
Sv. Većeslav                              18.30 + Ivan, Kata, Mirko i Jadranka Matković i pok. iz ob.;
Sv. Lovro Ruiz                                     + Anđela, Gabrijel, Mihovil i pok. iz ob. Sinovec

29. 9. UTORAK:                          8.00 - na nakanu
SV. MIHAEL, GABRIEL              18.30 + Mijo, Kata, Marija i pok. iz ob. Glavaš;
I RAFAEL                                            + Mijo i Anica Filipović

30. 9. SRIJEDA:                          8.00 - na nakanu
Sv. Jeronim                               18.30 + Angelina Živković:
                                                           + Dragutin Pancer i pok. iz ob.

1. 10. ČETVRTAK:                      8.00 - na nakanu
Sv. Terezija od Djeteta Isusa  18.30 + Ankica i Milan Miškulin;
                                                           + Medić Svjetlana, Stana i Horst

2. 10. PETAK:                             8.00 - na nakanu
Sveti Anđeli Čuvari                   18.30 + Jadranka Matković;
                                                            + Luka i Jelka Tajmer

3. 10. SUBOTA:                           7.30 - na čast Gospi;
                                                          - na nakanu

4. 10. NEDJELJA:                        7.30 + ob. Šamija i Đuro Vragolović
DVADESET I SEDMA                   9.00 - zajedničke misne nakane
KROZ GODINU                           11.00 - za narod
                                                  18.30 + Snježana Šimić i Vinko Vukušić
                                                  20.00 - na nakanu