RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

 

17. 1. NEDJELJA:                       7.30 + Đuro Vragolović
DRUGA KROZ GODINU              9.00 - zajedničke misne nakane
                                                 11.00 - za narod
                                                 12.00 - na nakanu
                                                 18.30 + Petar Petrović
                                                 20.00 + Ante Šuker

18. 1. PONEDJELJAK:                 8.00 + Milan i Marija Peretić
                                                 18.30 + Ivan Kardum;
                                                           - za zdravlje

19. 1. UTORAK:                         8.00 + Janja i Eduard Šakić
                                                 18.30 + Blaž, Anica, Mirko Križić;
                                                          + Mato i ob. Josipović

20. 1. SRIJEDA:                         8.00 - na nakanu
Sv. Fabijan                               18.30 + Antonija i Mato Mijatović;
Sv. Sebastijan                                    - na nakanu

21. 1. ČETVRTAK:                     8.00 + ob. Buljan
Sv. Agneza                               18.30 + Anka i Tomo Jakšić;
                                                          + Ana Mesaroš

22. 1. PETAK:                            8.00 + Drago Tomas
Sv. Vinko                                  18.30 + Stjepan, Ela, Josip i ob. Šantalab

23. 1. SUBOTA:                          8.00 + Ivan Lijić;
                                                          + Tomislav, Ivka i Stipo Majić;
                                                          + Ivan i Terezija Hamberger

24. 1. NEDJELJA:                       7.30 + Adam, Anica, Đuro i Ana Bogdanić
TREĆA KROZ GODINU               9.00 - zajedničke misne nakane
                                                 11.00 - za narod
                                                 12.00 - na nakanu
                                                 18.30 + Ivan, Martin, Marko Lijić
                                                 20.00 + Ante, Blago, Mara i Niko Vučić