RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

15. 9. NEDJELJA:              7.30 + Eduard i Janja Šakić
DVADESET I ČETVRTA     9.00 + Veronika Škiljaica
KROZ GODINU                 11.00 - za župljane
                                        18.30 + Zdravko Ištvanić;
                                                 + Marko Đoja

16. 9. PONEDJELJAK:      18.30 + iz ob. Magličić i Laslavić;
Sv. Kornelije,                            + Janja i Pere Ćurić;
Sv. Ciprijan                               + Dinka Perković

17. 9. UTORAK:               18.30 + Franjo Landher;
Sv. Robert Bellarmino              +Mijo i Zorka Ćurić;
                                                  + Zorislav Astaloš

18. 9. SRIJEDA:               18.30 + Stjepan i Marija Špoljarić;
                                                  + Franjo Ćulić i pok. iz ob. ;
                                                  + Jakob i Pavka Krajnović

19. 9. ČETVRTAK:           18.30 + Mato i Ivan Josipović i pok. iz ob. Josipović;
Sv. Januarije                            + iz ob. Kolarić i Brkić

20. 9. PETAK:                  19.30 + Marija Andrašek;
Sv. Andrija Kim Taegon           + Veronika i Antun Burek;
                                                 + Andrija Šokac

21. 9. SUBOTA:                 7.30 + Jozefa, Pero i Marinko Kovač;
SV. MATEJ                                 - na nakanu

22. 9. NEDJELJA:              7.30 + Petar Grgić
DVADESET I PETA            9.00 + Ivan Šplajt
KROZ GODINU                11.00 - za župljane
                                        18.30 + Pero, Marinko i Jozefa Kovač