RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

25. 9. NEDJELJA:
DVADESET I ŠESTA KROZ GODINU
7.30 pok. Pero, Mara i Slavko Hrgović
09.00 pok. Ivan Šplajt; Barbara i Luka Pisačić; Veronika Šakić; ob. Šamija
11.00 PRO POPULO
18.30 pok. Marija i Marko Prekpalaj; Branko Blanda

26. 9. PONEDJELJAK:
Sv. Kuzma i Damjan
8.00 pok. Petar Petrović
18.30 pok. Janja i Stjepan Mršić i Ana Doboš; pok. Ankica Plazibat - danas sahranjena

27. 9. UTORAK:
Sv. Vinko Paulski
8.00 pok. Marijan, Mijo i Kata Glavaš
18.30 pok. Marija i Nevenka Jukić; pok. Eva Marija Nađvegi – danas sahranjena

28. 9. SRIJEDA:
Sv. Većeslav
8.00 pok. Mara Tomas
18.30 pok. Mijo i Anica Filipović; pok. Stjepan Purić – danas sahranjen

29. 9. ČETVRTAK:
SV. MIHAEL, GABRIEL I RAFAEL
8.00 pok. Luka i Jelka Tajmer
18.30 pok. Dragutin Pancer
         na nakanu: Ilić, Kozić

30. 9. PETAK:
Sv. Jeronim
8.00 pok. Luca Ivančić
18.30 pok. Ivan i Anica Plevnik; Marijan Karoglan; Mihovil Sinovec; Mate Markotić; Luka Džanko; Marija i Viktor Ratko; Stipe Dozan

1. 10. SUBOTA:
Sv. Terezija od Djeteta Isusa
8.00 pok. Svjetlana, Stana i Horst Medić
       pok. Ankica i Milan Miškulin

2. 10. NEDJELJA:
DVADESET I SEDMA KROZ GODINU
7.00 pok. Stjepan Lešina, Nikola i Mara Matić
09.00 Mara, Adam i Ivan Andrić
11.00 PRO POPULO
18.30 pok. iz ob. Valer i Uhlir