RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

20. 5. NEDJELJA:               7.30 + Mate i Ljuba Sičenica
PEDESETNICA                      9.00 + Slavko Novačić
DUHOVI                             11.00 - Za župljane
                                         18.30 + Vinko Brzica

21. 5. PONEDJELJAK:      18.30 + Iva i Mate Vuković i svi pok. iz obitelji
                                                 + Marija Živić i Manda Fumić

22. 5. UTORAK:               18.30 - za zahvalu
                                                 - u zahvalu sv. Riti za zdravlje
                                                 - na nakanu

23. 5. SRIJEDA:              18.30 + Anto Bošnjak
                                                 - na nakanu

24. 5. ČETVRTAK:          18.30 + Katica Bajs
                                                + Justina i Petar Pavlović

25. 5. PETAK:                 18.30 + Kata i Josip Šilović
                                                + Anka i Slavko Ljubo
                                                + Robert Berišić
                                                - ZAJEDNIČKA

26. 5. SUBOTA:               7.30 + ob. Horvat i Filaković
                                               + Josip i Kata Šilović

27. 5. NEDJELJA:            7.30 + Ante Šuker
PRESVETO                        9.00 + ob. Jurman
TROJSTVO                      11.00 - Za župljane
                                      18.30 + Ivka i sve pok. iz ob. Madžar