RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

12. 9. NEDJELJA:
DVADESET I ČETVRTA KROZ GODINU
7.30 + Ruža, Ante i ob. Jurić, Elizabeta Mozeš
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + ob. Kramar

13. 9. PONEDJELJAK:
Sv. Ivan Zlatousti
8.00 - na nakanu
18.30 + ob. Cindrić i Gregorić;
         + Pavka(ž) i Jakob Krajnović

14. 8. UTORAK:
UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA
8.00 + Anica i Božo Bandov
11.00 - na čast BDM
18.30 + Saša Marko

15. 9. SRIJEDA:
Bl. Djevica Marija Žalosna
8.00 - za zdravlje 
18.30 + Veronika Škiljaica;
         + Eduard i Janja Šakić

16. 9. ČETVRTAK:
Sv. Kornelije i Ciprijan
8.00 - na čast BDM
18.30 + Mara, Ilija, Jozo i Marija Magličić;
         + Zdravko Ištvanić;
         + Julijana Brož

17. 9. PETAK:
Sv. Robert Bellarmino
8.00 + Zorislav Astaloš
18.30 + Mato i ob. Josipović;
         + Stjepan, Antun i Eva Lovač

18. 9. SUBOTA:
8.00 + Marija i Stjepan Špoljarić;
       + Dino Tolušić

19. 9. NEDJELJA:
DVADESET I PETA KROZ GODINU
7.30 + Veronika Štimac
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + ob. Corn