RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

13. 6. NEDJELJA:
JEDANAESTA KROZ GODINU
7.30 + Kata Ćavar i ob. Renić
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Jozefa(ž), Pero i Marinko Kovač
20.00 + Saša Marko

14. 6. PONEDJELJAK:
8.00 - zahvala sv. Obitelji
18.30 + ob. Holjevac;
         + Ružica Polaček

15. 6. UTORAK:
8.00 + Anđa Krndelj
18.30 + Ana i ob. Marijanović i Lončar;
         + ob. Serdarušić

16. 6. SRIJEDA:
8.00 - na čast pet rana Isusovih
18.30 + Stjepan, Anka, Ivan Vukušić i Marija Lovrenčić;
         + Albina Turkalj

17. 6. ČETVRTAK:
8.00 - na čast pet rana Isusovih
18.30 + ob Bartoš, Alojz, Evica, Josip i Marija;
         + Petar, Ankica i ob. Gojević

18. 6. PETAK:
8.00 - na čast pet rana Isusovih
18.30 + Rudolf Kasumović;
          - za zdravlje

19. 6. SUBOTA:
Sv. Romuald
8.00 - ob. Cvetković;
       - na nakanu sv. Antunu;
       - na nakanu sv. Antunu

20. 6. NEDJELJA:
DVANAESTA KROZ GODINU
7.30 + Valentina, Franciska i Terezija Orgulan
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Robert Berišić
20.00 + Anđa i Ivan Ćurić