DOGAĐANJA KROZ TJEDAN

 • NEDJELJA
  - Susret članova župnog Caritasa u 8.30 sati.
  - Čestitamo dan proslave bračnog jubileja našim parovima pod misom u 9.00 sati.
  Igor i Andrea Bogdanović 15 god.;
  Robert i Suzana Hodanji 20 god.;
  Ivan i Suzana Pejić 25 god.;
  Marinko i Irena Marjanović 25 god.;
  Igor i Kristina Kraljević 25 god.;
  Marijan i Katica Berišić 25 god.;
  Hrvoje i Manda Stazić 30 god.;
  Tomislav i Jadranka Jurić 35 god..
  - Klub čitatelja kršćanske knjige u 19.30 sati.
 • PONEDJELJAK
  - Proba zbora mladih u 20.00 sati.
 • UTORAK
  - Škola ikonoslikarstva u 19.00 sati.
  - Proba mješovitog zbora u 19.30 sati.
  - Susret mladih (srednjoškolci, studenti, radnička mladež) u 20.00 sati.
 • SRIJEDA
  - Velika duhovna obnova za cijelu našu župu. Krunica u 18.00 sati, misa u 18.30 sati; potom nagovor. Voditelj: fra Mario Knezović. Glazbom animira zbor mladih. Ostavimo sve poslove i dođimo!
 • ČETVRTAK
  - Velika duhovna obnova za cijelu našu župu. Krunica u 18.00 sati, misa u 18.30 sati; euharistijsko klanjanje, nagovor. Voditelj: fra Mario Knezović. Glazbom animira mješoviti zbor. Ostavimo sve poslove i dođimo!
 • PETAK
  - Spomen na žrtve Vukovara pod misom u 18.30 sati.
  - Susret ministranata u 19.00 sati.
 • SUBOTA
  - Zajednica Sv. Marta (čišćenje crkve) u 8.00 sati. Molimo sve žene i djevojke koji mogu pomoći s. Nadi u spremanju naše crkve da se uključe.
 • NEDJELJA
  - Spomen hodočašće u Vukovar jedan bus iz naše župe polazi na hodočašće u 9.00 sati iz Kozjačke 109.
  - Čuvari saveza Sv. Josipa u 20.00 sati.