velečasni Ivan JurićIvan Jurić, rođen je 10. travnja 1964. godine u selu Đurići (filijala župe Drenovci u županjskom kraju). Osnovnu školu pohađao je u Đurićima i Račinovcima. U zagrebačkom dječačkom sjemeništu (kandidat Đakovačke i Srijemske biskupije) završava prve dvije godine gimnazije, druge dvije u Đakovu gdje maturira (malo sjemenište) te, nakon vojske, studira teologiju u Đakovu. Za svećenika ga 29. lipnja 1990. zaređuje biskup Ćiril Kos. Uzima za mladomisničko geslo "Tako živ bio Gospod, Bog Izraelov; u čijoj službi stojim: Idućih godina neće pasti ni rosa ni dažd, osim da ja to sam zapovjedim!" (1 Kr, 17,1). Bio je župni vikar u Donjem Miholjcu, a od veljače 1991. u osječkoj župi Sv. Petra i Pavla gdje sa župnikom mons. Stjepanom Bogdanićem dijeli teške dane Domovinskoga rata. Od jeseni '95. prvi je župnik novoosnovane župe sv. Luke, ev., u Josipovcu (Osječki zapadni dekanat) gdje gradi župnu kuću, crkvu i pastoralni centar te uz njegov poticaj u župu dolaze sestre franjevke. Od kolovoza 2004. do 23. kolovoza 2022. župnik je donjogradske župe Preslavnog Imena Marijina. Tijekom 18 godina s vjernicima je pokrenuo temeljitu obnovu župne crkve, obnovljeni su župni prostori i crkveni okoliš, sagrađen pastoralni prostor, temeljito obnovljena kapelica Gospe Snježne i uređen interijer, započela je temeljita restauracija barokne kapelice sv. Roka i ostvarena obnova grobljanske kapelice Uzvišenja svetoga Križa. Preč. Ivan Jurić bio je dekan Osječkog istočnog dekanata. Uz brojne pastoralne aktivnosti, pokreće sa župljanima 2010. prvi godišnjak - župne novine Magnificat Gospe Donjogradske (tiskano šest brojeva). Usporedno sa župničkom službom razvija apostolat služenja u velikoj Cenacolovoj obitelji, prepoznatljivoj po djelima Kristove ljubavi izvan nadbiskupijskih okvira. Uzor mu je Isus, daje se i Isusu posvećuje, osjećajući da je tu milosrdni Bog na djelu. Svećeniku Ivanu Juriću je 2019. uručena „Povelja humanosti”, najviše javno priznanje Osječko-baranjske županije „za humana djela učinjena na području Županije, aktivno djelovanje u humanitarnim udrugama, pomoć mladima u paklu droge i zaslužniku za ustroj (2002.) i uspješno djelovanje Zajednice Cenacolo u Šarengradu do 2019. kada bratovština seli u novosagrađenu kuću u Aljmašu“. Duhovnik je Cenacolove bratovštine Gospa od Utočišta u Aljmašu.