velečasni Ivica MartićIvica Martić rođen je 26. travnja 1977. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu i Opću gimnaziju pohađao je u rodnom mjestu. 1996. godine upisuje Katolički bogoslovni fakultet i primljen je u Bogoslovno sjemenište u Đakovu. 2002. zaređen je za đakona, a đakonski praktikum imao je u Župi sv. Mihaela, arkanđela u osječkoj Tvrđi. Na Petrovo, 29. lipnja 2003. godine zaređen je za svećenika Đakovačko-srijemske biskupije. Službu župnog vikara obnašao je u Župi Preslavnog Imena Marijinog u Osijeku (2003-2004), u Župi sv. Josipa Radnika (2004-2005) te u Župi Bezgrešnog Začeća BDM u Valpovu (2006-2007). Kao župnik djeluje u Župi sv. Filipa i Jakova u Odvorcima (2007-2010), u Župi Kraljice sv. krunice u Kuševcu (2010-2014), u Župi sv. Josipa Radnika u Osijeku (2014-2016) te u Župi Uzvišenja sv. Križa u osječkoj Retfali (2016-).