HODOČAŠĆA NAŠE ŽUPE ZA 2019.

  • Portugal - Fatima - Lisabon - Santiago de Compostela od 13. do 18. svibnja 2019. (molim uplatimo ostatak iznosa).