Pet3Ožu2023

Prvi put u našoj crkvi održan Svjetski molitveni dan:

„Čuo sam za vašu vjeru“

Ekumensko molitveno zajedništvo Svjetskog molitvenog dana (SMD) prvi put je održano u našoj župnoj crkvi Uzvišenja sv. Križa, 3. ožujka s početkom u 19 sati. Svjetski molitveni dan je međunarodni kršćanski pokret žena ujedinjenih u ekumenskoj molitvi prvog petka u ožujku, u više od 170 zemalja i ove je godine održan u sedam hrvatskih gradova, uključujući Osijek, a naša je župa ugostila kršćanke osječkog ogranka SMD-a na 26 bogoštovlju SMD-a.

Uz ovogodišnje tematsko geslo „Čuo sam za vašu vjeru“ (Ef 1,15-19) prema Poslanici Efežanima koju apostol Pavao piše vjernicima u Efezu, koje su pripravile kršćanke na Tajvanu i materijale osigurala udruga SMD – Hrvatska, župljani su sudjelovali u duhovnom programu s vjernicama kršćanskih denominacija u Osijeku. Nakon pobožnosti križnoga puta (petkom) i večernje mise, predvoditelj misnog slavlja vlč. Florijan Zagorščak pozvao je župljane da se zadrže u crkvi i izrazio dobrodošlicu ekumenskom susretu žena SMD-a.

Brigita Hengl, voditeljica ogranka SMDH-a u Osijeku, pozdravila je kršćane, zahvalila katoličkom domaćinu i pojasnila smisao sabiranja žena u ekumenskom bogoštovlju, kazavši: „Večeras smo ujedinjeni sa kršćankama u svijetu jer molitva, kako sunce izlazi, traje već više od dvadeset i četiri sata. Molitvenu temu za 2023. godinu su predložile kršćanke Tajvana. Nadam se da ćete se iskreno uživjeti u ovu molitvu i, kroz upoznavanje životnih prilika na Tajvanu, vidjet ćete kako ljudi svuda imaju razne probleme i iz istih razloga se, kao i mi, utječu Bogu. U bogoštovlje ćemo uvesti slajdovima o Tajvanu, otočnoj državi u Zapadnom Pacifiku (između Japana, Kine i Filipina), zajedno ćemo pjevati i moliti, razmatrati biblijski odlomak, čuti pisma naše podrške Tajvankama…“

Bogoštovlje uz molitvu, pjesmu, razmatranje i darivanje

Članica osječkog SMD-a Natalija Velić prezentacijom dokumentarnih fotografija s Tajvana upoznala je: s poviješću ove države s glavnim gradom Taipei, geopolitičkom kartom, sa stanovništvom (oko 23,6 milijuna), položajem žena u društvu (predsjednica Tsai Ing-wen), ekonomijom i prirodnim resursima (devet nacionalnih parkova), kulturom, obrazovanjem (devetogodišnje), jezicima (službeni jezik mandarinski kineski), socijalno-zdravstvenim stanjem, ekologiji (druga zemlja u svijetu u recikliranju otpada) i mnogim religijama; doznali smo da je Tajvan „kraljevstvo orhideja“ (simboličan prikaz u crkvi uz oltar bile su orhideje na tajvanskim bojama) i zbog položaja u „Vatrenom prstenu“ Tajvan i susjedne otoke godišnje pogađa oko tisuću jačih potresa.

Bogoštovlje je otvoreno duhovnom pjesmom, uz orguljsku pratnju Ljerke Žulj, te su članice SMD-a pozdravile molitelje riječima „Ping-an“, izrazom koji na tajvanskom znači „Neka ti Bog podari mir, mir s Bogom i mir s drugima!“, te su pojasnile kako „bogoštovljem žele podijeliti svoja iskustva i posvjedočiti Božju predivnu milost i velika djela“.

Nakon poziva na slavljenje u bogoštovlju je uslijedila: molitva, čitanje i slušanje Božje riječi, razmatranje (vlč. Zagorščak), čitanje pisama podrške Tajvankama, pjevanje, zajednička molitva, simbolično darivanje vjernika i prikupljanje milodara posvećenog molitvenom djelovanju (dragovoljni prilog namijenjen je za bolesnog člana obitelji Tomić u našoj župi) praćeno pjevanjem, čuo se i snimak tajvanske glazbe, a poslije zastupničke molitve za Tajvan i druge nakane izmoljena je molitva Gospodnja te su vjernici, zajedno molili Trojstvenog Boga „da nas održi u vjeri, podari mudrost za spoznaju smisla otkupljenja i otvori srca kako bismo mogli biti blagoslov drugima“.

Bogoštovlje je završeno himnom SMD-a i voditeljičinom zahvalom za kršćansku suradljivost i gostoljubivost župnim domaćinima. Župnik Ivan Jurić zahvalio je za ekumensko zajedništvo koje se prvi put održalo u refalačkoj crkvi te blagoslovio prisutne. Ekumenski je susret nastavljen uz trpezu zajedništva koje su priredile moliteljice SMD-a.

Razmatranje biblijske po(r)uke „Čuo sam za vašu vjeru“

Božja riječ je u središtu kršćanskoga zajedništva i u bogoštovlju je vlč. Zagorščak razmatrao s vjernicima poslušan odlomak Pavlovljeve Poslanice Efežanima, u kojemu Pavao tvrdi kako je „čuo za vjeru Efežana u Gospodina Isusa i za njihovu ljubavi prema svim Božjim ljudima“ te kazao: „Ako je čuo, moralo je nešto prethoditi toj izjavi. Morala je prethoditi vjera. Pavla su uvjerili da Efežani vjeruju. Kako bismo mi dokazali svoju vjeru? Da nas Bog pita da mu dokažemo svoju vjeru, kako bismo započeli? Bismo li rekli da se svaki dan molimo, živimo pošteno, volimo svoje susjede, hranimo siromašne? Prvo što trebamo jest prihvatiti vjeru kao čvrsti oslonac svojega života! Osloniti se u cijelosti svojim životom na Krista Raspetoga i Uskrsloga… Kršćanke na Tajvanu u teškim su situacijama tražile Božje vodstvo i Božju mudrost. Nisu se oslonile na sebe, na svoje sposobnosti i svoje snage, nego su se predali vodstvu Božje providnosti. Ne bismo li se i mi u svojem zajedničkom, ekumenskom hodu, više trebali oslanjati na Boga i molitvu, a manje na svoje pothvate te puste i bezbrojne govorancije? Drugo što izdvajam je upornost. Čuli smo kako se Pavao stalno spominje Efežana u svojim molitvama. Od kad' je čuo za njihovu vjeru, on ne prestaje zahvaljivati Bogu na njima. Čest je slučaj da se oduševimo za nešto novo, no to oduševljenje brzo splasne. Dobar dio ljudi oduševi kršćansko učenje o moralu. Ali kad si utuve u glavu da to nije lako za živjeti i da time puno toga 'gube', brzo ohlade od življenja vjere. Vjera traži upornost i trajnost. Ne jednom u životu, već svaki dan, svaki trenutak svojega života trebam živjeti i svjedočiti vlastitu vjeru! I u teškim, a pogotovo u lijepim trenutcima, trebamo pokazati drugima svoju vjeru. Vjera nije nešto što jednom postignemo. Ona je proces, trajni rast. Treće, kroz cijelu poslanicu sv. Pavao u svojim molitvama želi svetima u vjeri da mogu shvatiti širinu, dužinu, visinu i dubinu Kristove ljubavi. Ta ljubav treba se otkrivati kroz naša djela, koja će svjedočiti o Božjoj bogatoj i veličanstvenoj baštini. (…) U pismima podrške koje su žene iz cijeloga svijeta uputile ženama i djevojkama na Tajvanu, a koje ćemo poslušati, svugdje se ističu njihova djela. Ne govore pisma o tome da te žene ništa ne rade, da su daleko od svih zbivanja i problema s kojima se njihova država nosi. Naprotiv, one svojim djelima, u okolini koja nije najpogodnija za žene i vjernike, svjedoče svoju vjeru. Njihova spremnost na žrtvu, njihova borba protiv društva koje djevojkama ne daje istu priliku kao i mladićima, njihova borba protiv diskriminacije žena pa i briga za okoliš tako što nastoje smanjiti plastični otpad, pokazuju njihovu vjeru u Boga Stvoritelja i Spasitelja.  Zanimljiva je i Pavlova reakciju, nakon što je čuo za vjeru Efežana; ona nije zavist, što se zna pojaviti kod nas, već zahvalnost Bogu zbog njih. U Božjim očima mi nismo komadići raznobojnog papira, koje vjetar raznosi bez određenog smjera, već smo nezamjenjivi dijelovi slagalice. Usprkos našim različitim društvenim pozadinama, regionalnom kontekstu i različitim kulturama, ujedinjeni smo u Isusu Kristu. To uvijek trebamo imati na pameti! Naš zajednički ekumenski hod ne smije biti natjecanje, nadmetanje između nas ili pak borba, već zahvaljivanje! Hvala Trojedinome Bogu što nas je sve doveo do vjere u njega, što nam je svima udijelio dar vjere, jer svi mi vjerujemo u Trojedinoga Boga. Hvala mu na svoj našoj braći i sestrama koji ispovijedaju svoju vjeru djelima i riječima u Trojedinoga Boga. Naposljetku, što je cilj našega života? Nije li cilj da i mi u onaj dan čujemo riječi: 'Čuo sam za tvoju vjeru.' Nadamo se da će nam te riječi uputiti Trojedini Bog i prihvatiti sve nas u zajedništvo svojega života.“

Svjetski molitveni dan 2023. ostvaruje zajedništvo osječkih kršćana

Molitveni program bogoštovalja su, uz duhovnu pratnju vlč. Zagorščaka, ostvarile: Ana Slišković, Mirta Stojković, Spomenka Kovač, Natalija Velić, Brigita Hengl, Rozalija Janković, Tatjana Biljan, Branka Harth, Nataša Klajić, Ela Vilupek, Suzana Stojković, Branka Kifer, Nevenka Špoljarić, Božena Vincetić, Jarmila Janoška, Snježana Krklec i Tamara Milić. Uz retfalačke župljane, župnika Jurića i rimokatoličke vjernike osječkih dekanata, u ekumenskoj molitvi su sudjelovali: dr. Samir Vrabec, đakon u evangeličkoj Crkvenoj općini Osijek, vjernici kršćanskih denominacija te članstvo Katoličke udruge „Veronikin rubac“. Molitveni program SMD-a, osim u Osijeku, održan je u: Zagrebu, Vukovaru, Bjelovaru, Vinkovcima, Rijeci i Murskom Središću. Raduje što su o osječkom ekumenskom događaju izvijestili mediji. Uz Svjetsku molitvenu osminu u siječnju, SMD je godišnji događaj u Osijeku koji okupi kršćane uz duhovnu trpezu zajedništva i organizira ga udruga kršćanki.

Svjetski molitveni dan postoji u svijetu dulje od 130 godina, u Hrvatskoj se priređuje od 1998. kada su prva bogoštovlja održana u Osijeku i Zagrebu. Nacionalni odbor SMDH-a, u kojem su članice iz hrvatskih krajeva različitih kršćanskih Crkava i crkvenih zajednica, osnovan je 2006. te tri godine kasnije pokret prerasta u registriranu udrugu SMD – Hrvatska koja danas broji sedamdesetak članica, pripadnica jedanaest kršćanskih denominacija. Senka Šestak Peterlin je predsjednica SMDH-a i regionalna predstavnica u Europi. Misija je SMD-a poticanje ekumenskog, međuetničkog dijaloga žena svih kršćanskih tradicija i cilj molitve zajedništvo u različitosti, djela milosrđa i humanitarno djelovanje. Središnje geslo SMD-a je: Saznati, moliti, djelovati.“

Priredila: Nevenka Špoljarić

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43