Ned30Tra2023

Nedjelja Dobrog Pastira u euharistijskim slavljima

Četvrta vazmena nedjelja - Nedjelja Dobrog Pastira, ujedno je proslava Dana svećeničkih i redovničkih zvanja. Stoga se naša župa duhovno pripravljala trodnevnicom (od srijede do petka) za molitveni dan duhovnih zvanja kada su svećenici, nakon mise, ispred oltara predmolili litanije u čast Dobromu Pastiru i Molitvu za svećenička i redovnička zvanja (inače se moli prve subote u mjesecu). Vjernici su i u osobnoj molitvi molili za papu Franju, biskupe i svećenike, napose župnika Ivana i vikara Florijana kojima je povjerena pastirska služba u Crkvi.

Tko je Dobri Pastir?

U Nedjelju Dobrog Pastira slušali smo liturgijska čitanja (Djela apostolska 2, 14a.36-41; Prva poslanica svetog Petra apostola 2, 20b-25) i navještaj Evanđelja (Ivan 10, 1-10) i poticajne propovijedi našega župnika Ivana Jurića i župnoga vikara Florijana Zagorščaka. Jutarnju misu (7.30 sati) predvodio je vikar Florijan razloživši biblijsko-teološku smislenost slavlja „Dobrog Pastira“ i aktualizirajući Isusov poziv učenicima da nauče osluškivati njegov glas.

I na misi u 11 sati župnik Ivan je promišljao o Dobromu Pastiru aktualizirajući ga u osobnom životu, ali na poučan način prihvatljiv razumijevanju djece predškolske i školske dobi koja će prepoznati kako danas nije nedjelja naivnih ovaca, nego Dobrog Pastira, jer vjernici nisu ovce već je Krist pastir te da, recimo, ukoliko nas netko zbog naše vjere optuži da smo ovce, možemo odgovoriti: „Da bar jesam!” To znači imati posvema povjerenje u svoga Pastira i hrliti na euharistijsku gozbu, slijediti njegove putove i njemu pustiti da „otjera od mene sve kradljivce, lopove i razbojnike koji me obmanjuju svojim lažima“, znajući da će „sve biti dobro jer je moj život u Božjim rukama“.

Također, razlučujući dobro od lošega i zloga u životnim okolnostima te bitno u osobnomu rastu s Gospodinom, a na temelju poslušanih propovijedi u Nedjelju Dobrog Pastira, za upamtiti je važnost osluškivanja Pastirova, Isusova glasa! Naime, u kontekstu liturgijskoga vremena razmatramo: Isus uskoro ponovno odlazi, ali neće svoje učenike ostaviti same, bez vodstva - i dalje će nam govoriti, moći ćemo čuti njegov glas po Duhu Svetome, kojega ćemo slijediti kako bismo došli do dobre ispaše. Međutim, u kakofoniji brojnih glasova koji čovjeka dozivlju i predstavljaju se kao oni koji donose slobodu, radost i sreću, glasovi su onih koje nazivamo „tuđinci, kradljivci i razbojnici“ (Iv 10, 10), a u suvremenomu životu riječ je o slatkorječivim idolima koji puno obećavaju, a na kraju sve oduzimaju. I zato valja osluškivati, prepoznati i razlikovati Isusov glas koji nam donosi život u izobilju od glasa lopova koji nam želi smrt. Da bi se to postiglo, potrebno je u vjeri družiti se s Isusom u molitvi, na misi, čitanju Božje riječi, upoznavati Isusa…

Iz propovijedi župnoga vikara Florijana o Dobromu Pastiru

Jedan od najstarijih likovnih prikaza Krista, još od razdoblja katakomba, jest prikaz Krista kao pastira s ovcom na leđima. Kršćanska razgranatost misli o Kristu kao pastiru izrasla je iz dubokog korijena starozavjetne tradicije koja je odnos izabranoga naroda s Bogom izricala slikom odnosa koji vlada između stada i pastira: »On je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.«. Za razumijevanje tih slika važno je prisjetiti se mjesta koje su zauzimale ovce u životu izabranoga naroda. Ovca i janje životinje su koje se u Bibliji najčešće spominju. Stado ovaca bilo je znak životne sigurnosti, a bogatstvo se mjerilo njihovim brojem. Briga za ovce predstavljala se kao briga za sigurnost i za život. Ovcama se posvećivala posebna skrb, smatrane su gotovo »ukućanima«, pa je razumljiva bol koju svetopisamski tekstovi opisuju u slučaju kad ovca bude izgubljena. Nasuprot tomu, nebriga za ovce gledana je kao protivljenje miru i sigurnosti. U tome su ozračju kraljevi i narodne vođe bili poticani da budu za narod skrbni poput pastira.

S druge strane, slika pastira i ovaca danas nam se može činiti daleka, uvrjedljiva i neodgovarajuća. Poimati sebe kao ovcu čini nam se krajnje neprihvatljivo. Nije rijetkost da se nekim ljudima ili pak pojedinim skupinama spotiče da kao nerazumne ovce idu za nekim koji ih vodi zbog nekih svojih interesa. Često se u tome kontekstu misli na vjernike koji bez razmišljanja slijede zapovijedi i moralne obrasce o kojima ne žele imati svoje mišljenje i tako se odriču svoje slobode i svoje osobnosti utapajući se u poslušno stado. Ne čujemo li stalno, a možda i mi tako govorimo drugima: »nemoj biti ovca. Imaš svoju glavu, razmišljaj njome. Ti najbolje znaš za sebe, što ti tko drugi ima govoriti kako da živiš…«. Doista, lako se složiti da je slika pastira i stada bila govorljivija nekoć nego što je to danas. U društvu u kojemu živimo sve se više zatomljuje čovjekova sposobnost za radostan odnos, za suživot i brigu za druge te se umjesto vrijednosti odnosa promiče poglavito ideja »slobode od drugih«.

Slika pastira koji dijeli život sa svojim stadom, strepi nad njim, hrani ga, okuplja i drži zajedno, plače nad ranjenom ovcom i raduje se ponovno nađenoj, teško je zamjenjiva nekom slikom uzetom iz današnjosti. Kod suvremenih vođa i menadžera, nećemo susresti radosne supatnje pastira, pastirske skrbi za svakoga pojedinca, spremnosti da se ostavi sve i traži izgubljenoga... I Crkva i svijet imaju što naučiti od službe pastira. Zanimljivo je da je liturgija Crkve upravo u slavljima vazmenoga vremena dala poseban prostor slikama Krista Pastira i Crkve, njegova stada. Vrhunac njegove pastirske skrbi prepoznaje se u traganju za izgubljenim čovjekom, izgubljenim u smrti; On silazi u smrt, kao pastir uzima čovjeka na svoja ramena i vraća ga u zajedništvo Očeva doma.

Iako je Gospodin taj koji se osobno brine i pase Izraela, on svome narodu daje pastire vođe koji trebaju u njegovo ime pasti narod. Riječ pastir značenjski tijesno vezana uz zadaću hranjenja, a ne uz zadaću ‘čuvanja’ stada, kako bi se moglo pomisliti. Pastir je onaj koji ‘pase’ svoje stado, onaj koji ga hrani. Isus nije samo pastir, nego je i hrana. On daruje život darujući sama sebe. Po uzoru na Krista, dobri pastir u Crkvi svake nedjelje izvodi svoje vjernike na nove pašnjake nauka i ljubavi. Uvijek im, pripremljen, pokazuje nove izvore bistre vode i zdrave hrane: Staroga i Novoga Zavjeta i božanske poruke spasenja. Hrani ih tumačenjem Božje riječi, sakramentima, osobito euharistije i pomirenja, kao i uzornim primjerom svoga života. Molimo, draga braćo i sestre, za naše pastire, da ostanu vjerni svojemu pozivu i poslanju u službi evanđelja, da se u svojem pastoralnom djelovanju uvijek oslanjaju na Isusa i da svoje stado uvijek izvode na izvore života. Današnja nas nedjelja poziva na molitvu za nova svećenička i redovnička zvanja, za nove pastire koje će Gospodin podići između nas kako bi išli pred nama i vodili nas na vječne pašnjake.

Molimo još jednom Trojedinoga Boga, kao što smo molili i u zbornoj molitvi da nas dovede u društvo nebesnika i da stado vjernika, makar skromno, prispije onamo kamo ga predvodi hrabri Pastir.

 

Litanije Dobromu Pastiru

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

 

Isuse, božanski učitelju koji poučavaš punoj istini i koji si postao dobrim pastirom, smiluj nam se

Isuse, dobri pastiru, koji jedini oblikuješ dobre pastire,

Isuse, dobri pastiru, koji si došao jedino za to da potražiš i spasiš izgubljene,

Isuse, dobri pastiru, koji poznaješ i ljubiš svaku pojedinu od svojih ovaca,

Isuse, dobri pastiru, kojeg također poznaju i ljube Tvoje ovce,

Isuse, dobri pastiru, koji stupaš ispred svoga stada da mu pokažeš najsigurniji put i da ga ohrabriš da te slijedi,

Isuse, dobri pastiru, koji po svom nauku vodiš svoje stado na nebeske pašnjake,

Isuse, dobri pastiru, koji puštaš svoje ovce da se odmaraju i krijepe na vrelu Tvojih milosti,

Isuse, dobri pastiru, koji svojim umornim ovcama pronalaziš sladak odmor u sjeni svoga križa,

Isuse, dobri pastiru, koji hraniš svoje ovce svojim vlastitim Tijelom i napajaš ih svojom Krvlju,

Isuse, dobri pastiru, koji čuvaš svoje ovce u svom naručju i na svomu Srcu, kako bi ih zaštitio i očuvao od bijesa vukova,

Isuse, dobri pastiru, za kojeg nema tako teška puta, tako duboke provalije, tako visoke planine da ne bi potražio i vratio izgubljenu ovcu,

Isuse, dobri pastiru, koji se više raduješ jednoj pronađenoj ovci, nego devedeset i devet onih koje se nisu bile izgubile,

Isuse, dobri pastiru, koji pronađenu ovcu dižeš na svoja ramena i vraćaš u stado,

Isuse, dobri pastiru, koji si poput novog Davida oborio bijesnoga lava i oslobodio svoje ovce,

Isuse, dobri pastiru, koji podižeš svoje pale ovce,

Isuse, dobri pastiru, koji ojačavaš one koje su slabe,

Isuse, dobri pastiru, koji liječiš one koje su bolesne,

Isuse, dobri pastiru, koji znaš ravnati svoje stado svojim štapom i tješiti ga svojom palicom,

Isuse, dobri pastiru, kojemu nikakva druga sila ne može oteti Tvoje stado,

Isuse, dobri pastiru, koji si dao svoj život za svoje stado,

Isuse, dobri pastiru, koji si – kako bi bio uzor i utjeha, kako pastirima tako i ovcama – pretrpio žrtvu kao janje odvedeno na klanje koje nije otvorilo usta svojih,

Isuse, dobri pastiru, koji si se iz ljubavi prema svojim ovcama htio nazvati jaganjcem, no jaganjcem koji oduzima grijehe svijeta,

Isuse, dobri pastiru, koji si obećao ostati sa svojim ovcama do kraja svijeta, da ih vodiš i štitiš,

Isuse, dobri pastiru, koji si jedina vrata na koja ovce ulaze u život vječni,

Isuse, dobri pastiru, koji ćeš na dan konačnog razlučivanja postaviti svoje ovce sebi zdesna,

Isuse, dobri pastiru, koji si obećao da kao što je samo jedan pastir, da će biti i samo jedno stado,

 

Milostiv budi, oprosti nam Dobri Pastiru

Milostiv budi, oslobodi nas Dobri Pastiru

Od svakog neposluha prema Tvojoj svetoj Crkvi, oslobodi nas Dobri Pastiru

Od svakog prezira prema našim zakonitim pastirima,

Od svih pastira najamnika,

Od sljepoće duha,

Od otvrdnuća srca,

Od svakog progona,

Od svake opasnosti za spasenje,

Mi bijedni grješnici, Tebe molimo usliši nas

Da Tvoj Duh, Isuse, počiva na našim pastirima,

Da Tvoja sveta ljubav obuhvati njihovo srce da se istroše za slavu Tvoga Imena,

Da Tvoji svećenici po Tvom primjeru daju život za svoje ovce,

Da i mi poznajemo svoje dužnosti prema njima te da ih izvršavamo drage volje,

Da se sve izgubljene ovce vrate k Tebi, Isuse, pravom pastiru,

Da bude samo jedan Pastir i jedno stado već ovdje na zemlji,

Da Tvoje sveto Ime zna i hvali sva zemlja,

Da svi ljudi postignu vječnu sreću,

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

 

℣. Ubroji nas, Dobri Pastiru, među svoje ovce.

℞. I ne dopusti da zauvijek propadnemo.

 

Pomolimo se.

Isuse, koji si došao na svijet kako bi poučio ljude da postanu sretni u vremenu i u vječnosti, podaj nam prije svega milost da Te neprestano ljubimo kao izvor svega dobra, te da vjerno nasljedujemo ono čemu si nas riječju i primjerom poučio; Isuse, Sine Božji, koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ po sve vijeke vjekova. Amen.

 

Molitva za svećenička i redovnička zvanja

 

Gospodine Isuse,

po tebi je stvoren i posvećen svijet:

molimo te, obnovi u cijeloj Crkvi

vjeru i zanos svojih učenika.

Pomozi nam da u današnjem svijetu

stvaramo plodno ozračje za dijalog s tobom -

vječnim Učiteljem života i istinske sreće.

Oslobodi nas površnosti i tvrdoće srca,

da većom jasnoćom zasine ljubav

i životno predanje onih

koje si posebnim pozivom izabrao

za rast Crkve i posvećenje svijeta.

Našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju

blagoslovi mladićima i djevojkama

koji u krilu naših obitelji i naših zajednica

iskreno i radosno prihvaćaju tvoj dar

svećeničkog i redovničkog poziva.

Sve nas otvaraj poticajima svoga Duha,

da zajedništvom i bogatstvom službi

objavljujemo spasenje i vječnu ljubav

dobrog Nebeskog Oca.

Amen.

 

Priredila i fotografirala: Nevenka Špoljarić

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19