Proslavili smo Uzvišenje sv. Križa
14. rujna 2016.

 

Crkveni god, unošenje križa SHKM-a Postavljanje križa Župni vikar Robert Almaši kadi križ SHKM Euharistijsko slavlje crkvenog goda župe Uzvišenja sv. Križa u Osijeku
Večernje eurahistijsko slavlje župnoga goda predvodi(o) župni vikar Robert Almaši Početak mise

Fotografije: Zorislav Kalazić