Presveto Srce Isusovo
3. lipnja 2016.

 

Fotografije: Nevenka Špoljarić