Seminar "Zajednice Molitva i Riječ"
16. i 17. prosinca 2016.

 

Seminar Zajednice MiR,Osijek Vjernici na seminaru P.Arkadiusz Krasicki Marija Krivić i Katica Krček, Zajednica MiR
Župnik I.Martić, M.Krivić i K.Krček Marija Krivić

Fotografije: Nevenka Špoljarić