Proslava Uzvišenja sv. Križa
14. rujna 2015.

 

Fotografije: Nevenka Špoljarić