Blagdan Uzvišenja sv. Križa
14. rujna 2013.

 

Fotografije: Nevenka Špoljarić