Blagoslov vode
5. siječnja 2013.

 

 

Fotografirala župna suradnica Nevenka Špoljarić