Pepelnica ili Čista srijeda u našoj župi 
13. veljače 2013.

 

Fotografirala župna suradnica Nevenka Špoljarić