Nedjelja Krista Kralja
Koncert na kraju Godine vjere

24. studenog 2013.

 

Nastupima je ravnala č.s. Evica Sočković. Orgulje su svirale Ivana Muha i Monika Tomin, gitare Andrea Rakitić i Nensi Tomac, a flautu Anna Jurković.

Snimio: ZUSK