Dan svećeničkoga ređenja (29. lipnja 2012.)
Josip Matas

Fotografirala župna suradnica Nevenka Špoljarić