Crkveni god 14. rujna 2012.

 

 

 

Fotografirala župna suradnica Nevenka Špoljarić