Koncert Marijane Matijević i Silvije Ježić Knežević
povodom proslave Dana GČ Retfala

 

 

Fotografirala župna suradnica Nevenka Špoljarić