Pjevali smo i svirali u čast sv. Cecilije

 

 

Fotografije: ZUSK

 

 

Fotografirala župna suradnica Nevenka Špoljarić