Zornica 22. prosinca 2012.

 

Fotografirala župna suradnica Nevenka Špoljarić