Božični koncert
8. siječnja 2012.

 

Fotografirala župna suradnica Nevenka Špoljarić