Sub30Ožu2024

Vazmeno bdjenje u svetoj noći:

To je Uskrs: prijeći iz zemaljskog u nebesko!“

Najvažnije slavlje cijele liturgijske godine - Vazmeno bdjenje na Veliku subotu (30. ožujka) započelo je u crkvi u 20 sati duhovnim sabiranjem uz tekst meditacije o Velikom petku (autora Tomislava Ivančića iz knjige „Oaza života“), koji je čitao Marko Šteko. Ispred crkve blagoslovljen je oganj i pripravljena vazmena svijeća koju je svečano blagoslovio župnik Ivan Jurić.

Vazmeno bdijenje otvoreno je blagoslovom svijeće ukrašene križem, tekućom godinom, grčkim slovima alfom i omegom – znakovima početka i svršetka, te ubadanjem pet zrna tamjana. Služba svjetla počela je u crkvi s ugašenim svjetlima, dok je župnik Ivan predmolio molitveni obred izvan crkve ispred crkvenih vrata, a ministranti posluživali (držeći vazmenu svijeću i obrednik) u nazočnosti župnoga vikara Vladimira Sabe. Župnik je s upaljenom vazmenom svijećom u ophodu polako ušao u crkvu objavljujući „Svjetlo Kristovo!“ (narod je odgovarao „Bogu hvala!“). Nakon ophoda, upalismo s plamena blagoslovljene vazmene svijeće svoje svijeće u ruci te je uslijedio navještaj veličanstvenog Vazmenog hvalospjeva ili Hvalospjeva uskrsnoj svijeći (Exsultet).

Služba svjetla

Vrijedno je podsjetiti kako Vazmeno bdijenje, u kojemu Crkva bdije iščekujući Kristovo uskrsnuće, ima četiri dijela (usp. Paschalis Sollemnitatis br. 81): Službu svjetla ili lucernarij te Službu riječi (najstariji je dio Vazmenog bdijenja), a poslije starozavjetnih čitanja slijedi himan Slava Bogu na visini, i prema običaju se u crkvi uključuju sva svjetla, a tijekom pjevanja zvone zvona. Potom slijede čitanja iz Novog zavjeta, te svečani trostruki Aleluja kao pripjev Psalma 118. Zatim slijedi navještaj uskrsnuća Gospodnjeg iz Evanđelja kao vrhunac službe riječi i homilija.

Treći dio bdijenja je krsna služba, blagoslivlja se krsna voda i obnaljaju krsna obećanja (PS br. 88-89). Euharistijsko slavlje je četvrti dio bdjenja i vrhunac jer ovo je najpotpuniji vazmeni sakrament, naime spomen-čin žrtve križa i prisutnost Krista uskrsnuloga, dovršenje kršćanske inicijacije, predokus vječnoga Vazma (PS br. 90). Slavlje završava svečanim uskrsnim blagoslovom.

Nakon kađenja oltara na koji je postavljena uskrsna svijeća, župnik je otpjevao „Hvalospjev uskrsnoj svijeći“ (jedan od najljepših lirskih tekstova zapadne liturgije napisan oko 400. godine).

„Hvalospjev uskrsnoj svijeći“

Nek usklikne sad nebesko mnoštvo Anđela,

nek uskliknu službenici Božji,

i s pobjede tolikog Kralja

neka jekne trublja spasenja.

Nek se raduje i zemlja, tolikim obasjana blijeskom,

i rasvijetljena sjajem vječnoga Kralja

neka osjeti da je nestalo po čitavome svijetu mraka.

 

Nek se veseli i Majka Crkva,

sjajna s tolikoga svjetla,

i od gromkog klicanja naroda nek ova odjekne dvorana.

 

I vas molim zato, braćo i sestre,

okupljene oko divnoga ovog svjetla,

sa mnom zajedno zazovite milosrđe svemogućega Boga.

On me bez mojih zasluga ubrojio među svoje levite,

nek mi da svoga svjetla,

da otpjevam hvalospjev ovoj svijeći.

R: Gospodin s vama.
O: I s duhom tvojim.
R: Gore srca.
O: Imamo kod Gospodina.
R: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
O: Dostojno je i pravedno.

Uistinu je dostojno i pravedno nevidljivoga Boga

Oca svemogućeg i Sina njegovog jedinorođenoga

Gospodina našega Isusa Krista

svim zanosom srca i duše iz svega glasa veličati.

On je za nas vječnome Ocu Adamov dug platio

i zadužnicu naših grijeha dokinuo svojom krvlju.

Ovo su naime vazmeni blagdani,

kada se onaj pravi Jaganjac kolje,

čijom se krvlju posvećuju pragovi vjernika.

Ovo je noć kad si nekoć naše oce, sinove Izraelove,

izveo iz Egipta i kroz More Crveno po suhu proveo.

Ovo je dakle noć kad je svjetlo ognjenoga stupa

raspršilo tamu grijeha.

Ova noć i danas Kristove vjerne po svem svijetu

oslobađa od bijede grijeha i opačina svijeta,

a vraća milosti i pridružuje svetima.

Ovo je noć kad je Krist raskinuo okove smrti

i kao pobjednik od mrtvih ustao.

Jer ništa nam ne bi vrijedilo rođenje,

da nismo dobili otkupljenja.

O, divne li pažnje Božje prema nama.

O, neshvatljive li ljubavi Očeve:

da roba otkupiš, Sina si predao.

O, zaista potrebna Adamova grijeha,

što ga smrt Kristova uništi.

O, sretne li krivice,

koja je zavrijedila takvog i tolikog Otkupitelja.

O, zaista blažene noći, koja jedina zavrijedi

znati vrijeme i čas, kad je Krist od mrtvih ustao.

Ovo je noć o kojoj je pisano:

I noć će sjati kao dan,

i noć mi je svjetlo u radosti mojoj.

Ova uskrsna sveta noć ništi grijehe, pere krivice,

i nevinost vraća palima, a radost tužnima.

Dokida mržnju, uspostavlja slogu i svladava nasilje.

 

I zato, u milosnoj ovoj noći primi, sveti Oče,

našu večernju žrtvu hvale:

od pčelinjeg rada noćas ti Crkva,

po rukama službenika,

kao blagdanski poklon prinosi ovu svijeću.

Mi znamo što ona govori,

dok Bogu na čast gori i svijetli.

Njezin je plamen podijeljen drugima

ali ga ustupljeno svjetlo nije umanjilo,

jer hrani ga mirisni vosak

što ga skupljaju marljive pčelice.

 

O, zaista blažena noć, u kojoj se

nebesko sa zemaljskom,

božansko s ljudskim povezuje.

 

Molimo te, dakle, Gospodine,

da ova svijeća, posvećena na čast tvoga imena,

neoslabljena ostane, da razgoni tamu ove noći.

I primljena na ugodni miris,

svjetlilima nebeskim neka se pridruži.

Plamen ovaj jutarnja zatekla Danica.

Danica koja ne zna zalaza, a to je Krist Uskrsli,

povratnik od mrtvih, koji svijetli svakom čovjeku

te živi i kraljuje u vijeke vijekova.

O: Amen.

Služba riječi

Vjernici su ugasili svijeće i počela je služba riječi koju je vodio kapelan Vladimir. Ministranti: Adrian Čukić, Aron Čeke, Ante Pavić, Ante Bilandžić i Luka Žulj čitali su starozavjetna čitanja (Knjige Postanka, Izlaska…) između kojih smo molili, pjevali psalme. Pjevanje je animirao Župni zbor uz ravnanje Ivana Bošnjaka (euharistijsko slavlje orguljski je pratila Vjera Kurtović), a pratio narod Božji. Nakon posljednjeg čitanja iz Staroga zavjeta, njegova responzorija i molitve upaljene su svijeće na oltaru, a svećenik je zapjevao „Slava Bogu na visini!“, upaljena su sva crkvenih svjetla i zvona su gromoglasno zazvonila, zbor je zapjevao, orgulje zasvirale. Poslušali smo čitanja (14,15-15,1a; Rim 6,3-11; otpjevni psalam Ps 118,1-2.16-17.22-23) i navještaj uskrsnuća Gospodnjeg iz svetog Evanđelja po Marku (Mk 16,1-7; Isus Nazarećanin raspeti uskrsnu!) koji je svečano navijestio kapelan te održao homiliju.

Homilija: Isus sašao nad pakao da oslobodi pravedne

„Što se dogodilo na prvu Veliku subotu? Evo što nam o Velikoj suboti kaže sveti Luka u svojem Evanđelju: ‘Dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan; on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga, i iščekivaše kraljevstvo Božje. Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen. Bijaše dan Priprave; subota je svitala. A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo. Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu.’ (Lk 23, 50-56) No, je li baš sve mirovalo? Što je Isus učinio na prvu Veliku subotu? U Vjerovanju kažemo da je Isus sašao nad pakao. Što bi to značilo? Isus je prije uskrsnuća otišao u boravište mrtvih. Isus je, kao svi ljudi, upoznao smrt i stigao je k njima svojom dušom u boravište mrtvih. Ali, on je onamo sišao kao Spasitelj, proglašujući Radosnu vijest ljudskim dušama koje su ondje bile zatvorene. Boravište mrtvih, u koje je umrli Krist sišao, Sveto pismo zove podzemljem, Šeolom ili Hadom, jer su oni koji se ondje nalaze lišeni gledanja Boga… Upravo te svete duše, koje su čekale svog Osloboditelja, Isus je oslobodio kad je sišao k mrtvima. Isus nije sašao nad pakao da oslobodi proklete ni da razori pakao prokletstva, nego da oslobodi pravedne - otišle s ovoga svijeta prije Isusova uskrsnuća. Zato je i mrtvima naviještao evanđelje (1 Pt 4,6). Silazak nad pakao jest puno dovršenje evanđeoskog navještaja spasenja. To je posljednja faza mesijanskog poslanja Isusova, faza sažeta u vremenu ali neizmjerna u svom stvarnom značenju; i da se naime otkupiteljsko djelo proteže na sve ljude svih vremena i svih mjesta, jer svi koji su spašeni postali su dionici Otkupljenja. (KKC 632-634)”, razložio je propovjednik te približio razumijevanje “tišine” na Veliku subotu o tome kako svi oni koji su umrli nisu znali kakav plan Bog ima s njima te je citirao promišljanje iz časoslova:  „Bog je umro u tijelu i oživio podzemlje. Očito je najprije potražio praroditelja Adama kao izgubljenu ovcu. Svakako je htio posjetiti one koji su živjeli u tami i smrtnoj sjeni. Sigurno je Bog i njegov Sin htio osloboditi zarobljenog Adama i s njim zarobljenu Evu. Isus je uhvatio Adama za ruku, podigao ga i rekao: 'Probudi se ti što spavaš! Ustani od mrtvih jer te Krist rasvjetljuje! Ja sam Bog tvoj, a radi tebe sam postao tvoj sin. Radi tebe i radi ovih koji su tvoji potomci sada govorim i zapovijedam svima što su okovani: Iziđite! A onima što su u tami: Nek' vas Svjetlo obasja! A usnulima: Ustanite! A tebi zapovijedam: Probudi se ti što spavaš, jer te nisam za to stvorio da ležiš vezan u podzemlju. Ustani od mrtvih. Ja sam život mrtvima. Ustani, djelo ruku mojih! Ustani, sliko i priliko moja. Stvoren si sličan meni. Ustani, iziđimo odavde!' Radi tebe sam ja, Bog tvoj, postao sin tvoj. Radi tebe sam ja, Gospodin, uzeo oblik sluge. Radi tebe sam ja koji prebivam nad nebom došao na zemlju i čak pod zemlju. Radi tebe, čovjeka, postao sam kao bespomoćan čovjek ubrojen među mrtvace. Radi tebe koji si iz vrta istjeran ja sam u vrtu predan Židovima i u vrtu razapet…“

„Snaga Isusove žrtve i uskrsnuća zahvatila je čitav svijet“

U propovijedi je vlč. Sabo naglasio: „Ovo, brate i sestro, Isus govori i tebi i meni. Isus želi donijeti Radosnu vijest u naše živote, želi u naše živote donijeti snagu uskrsnuća. Možda sada proživljavaš svoj veliki petak. Ali, to je normalno u svačijem životu. I bit će još tvojih velikih petaka. Sada možda to ne možeš vidjeti, ali to je dobro za tebe. Normalno je da imamo svoje getsemanije i velike petke u životu. Ali nakon njih doći će nedjelje uskrsnuća… Večeras smo čuli šest biblijskih čitanja. Slušali smo o povijesti ljudskog spasenja. To je povijest ljudskih grijeha i povijest Božjih spasenjskih zahvata u našu povijest. Kada se ispunilo vrijeme, Isus je došao u ljudsku povijest i izvršio najveći i posljednji spasenjski zahvat: žrtvovao se na križu za svakog čovjeka. Snaga Isusove žrtve i uskrsnuća zahvatila je (eksplodirala) čitav svijet. Dogodila se čudesna razmjena: Isus je prihvatio na sebe svu našu krivnju, patnje i boli. Isus je dovršio svoje poslanje (djelo spasenja) koje mu je povjerio Otac, a sada ostaje naš dio, dio koji svaki čovjek mora učiniti u osobnoj slobodi: prihvatiti Isusa za osobnog Spasitelja i prihvatiti Njegovu žrtvu na križu. Ove noći čovjek je prvi put mogao shvatiti svoje dostojanstvo, svoju osobnost i svoj poziv na život i zajedništvo s Bogom.  Čovjek je doveden do toga da može učiniti savez s Bogom živim i jakim i da s njim uspostavi nezamisliv savez intimnosti“, rekao je propovjednik te naglasio:

„To je Uskrs: prijeći iz zemaljskog u nebesko, iz ljudskog u božansko. Osnovni termin koji je i u Bibliji naglašen jest prelazak (Vazam) u novi život. To je nužno. Nužno je ostaviti Egipat i ljude koji slave krive bogove i poći za pravim Bogom, te ga častiti i štovati. Tko se ne odluči na polazak, ostaje u ropstvu dosadašnjega vlastitog života, vlastitih navika i zabluda. To je tragična varka za čovjeka jer ga novac, prestiž, moć i dalje drže zarobljenikom koji ne može osjetiti ljepotu i slobodu života s Bogom. Povijest spasenja nije dovršena, ona se nastavlja u mojem i vašem životu. Kao što su Izraelci, kad su bili izbavljeni iz egipatskog ropstva i prešli preko Crvenog mora, kada ih je Bog izbavio iz tada velikog neprijatelja - Faraona i Egipćana (vazam; to je bila slika našeg prelaska, slika krštenja), tako smo mi bili izbavljeni iz vlasti puno opasnijeg neprijatelja - đavla koji ima moć smrti. Večeras ćemo se obnoviti svoj krsni savez s Bogom. Kada smo bili mali naši roditelji su nas donijeli na krštenje. Kada narastemo mi moramo učiniti u osobnoj slobodi i iskreno obnoviti svoj krsni savez s Bogom. Tek tada ćemo živjeti u ljepoti, dostojanstvu, slobodi i snazi djece Božje“, kazao je te zaključio: „Brate i sestro, kakav god problem imaš u životu, to nije vječno. Neka ti zbog Isusovog uskrsnuća i Njegovih obećanja, neka ti zbog Njegove ljubavi prema tebi, neka u tvoje srce dođu nada i radost! Jer Bog je gospodar povijesti; posljednju riječ nemaju smrt, zlo, nepravda, tuga, patnja, bolest, ili neki čovjek... posljednju riječ ima Bog, Bog koji spašava (ime Isus). A Njemu je sve moguće. Gledaj često u Njega, poveži se još snažnije s Njim, zazovi ga i iskusi čudesna djela Njegove ljubavi prema tebi! Ostanimo malo u tišini... Predajmo svoje srce i život Isusu, i zamolimo ga da još snažnije dođe u naš život. Ali, to mora biti u slobodi. Reci: 'Dođi Isuse, u moj život!' Obnovi i oživi milosti sakramenata. Neka dođe snaga Isusove žrtve i uskrsnuća na nas!“

Krsna služba i Euharistijska služba

Nakon homilije, uslijedio je treći dio Vazmenoga bdjenja - krsna Služba. Predvoditelj se obratio okupljenima zazivajući milost Boga Oca svemogućega na krsnu vodu, zbor je zapjevao, a litanije svih svetih pjevao je ministrant Aron Čeke. Blagoslovnu molitvu uz krsni zdenac predmolio je kapelan Vladimir, prinešena je uskrsna svijeća te je župnik pozvao na paljenje svijeća u rukama vjernika, obnovljena su krsna obećanja, a kapelan je poškropio narod blagoslovljenom vodom. Svijeće su ugašene.

Pjevanje zbora označilo je početak euharistijske službe. Radosno slavlje uveličalo je zborno pjevanje. Nakon svete pričesti, župnik je prisutnima zaželio sretan i blagoslovljen Uskrs kazavši kako sa misom bdjenja počinje Uskrs. Zahvalio je Župnom zboru za liturgijsko pjevanje te pozvao župljane da svoj glazbeni talent prinesu u zborsko pjevanje te je pozvao pjevače zboriste na zahvalno uskrsno druženje.

Predvoditelj vlč. Sabo udijelio je svečani blagoslov. Slavlje je završeno pjesmom „Kraljice neba, raduj se!“

Tekst: Nevenka Špoljarić
Fotografije: Župljani

 • 001
 • 001a
 • 001b
 • 002
 • 002a
 • 003
 • 003a
 • 004
 • 004a
 • 004b
 • 004c
 • 005
 • 005a
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 01
 • 010
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93