Ispis
Sri4Stu2020

Susret rasta u vjeri:
Svetost – biti u Kristu – na svetost pozvani

Sedmi katehetski susret rasta u vjeri: Katolici, dobro došli kući!, održan 4. studenog, uz vodstvo župljanina dr. sc. Krešimira Šimića otvoren je molitvom, a nova je kateheza potaknuta blagdanom Svih svetih i tematskim promišljanjem o svetosti.

„U propitivanju što je svetost, polazi se od dogmatske konstitucije Drugog vatikanskog koncila "Lumen gentium" (br. 5, gdje) se govori o općem pozivu na svetost, i dokumenta Hrvatske biskupske konferencije 'Na svetost pozvani' u kojemu se ističe da je svetost egzistencijalna povezanost sa Isusom. Kratko ćemo se osvrnuti na religijski pojam svetosti (sveta mjesta, tvari, rijeke itd.) i biblijski pojam svetosti (Izaija 6 - triput sveti Gospodin, i Levitski zakonik 19). Pri potonjem važno je da je subjekt svetosti Gospodin (on odabire i posvećuje) i da su objekt svetosti ljudi, a ne mjesta, stvari i slično. Konačno, objasnit ćemo novozavjetni koncept svetosti ('biti u Kristu'; Iv 15; Rim, 6, 3-12; 2 Kor 5, 17; Ef 1)“, uvodno je kazao Šimić. Razloženo je kako je svaki krštenik pozvan na svetost, pozvan na posvećen život, a to je potkrijepjeno citatom iz Levitskog zakonika – Lev 19: Jahve reče Mojsiju: 2»Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: ‘Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš!“

„Bog je subjekt (u smislu vršenja radnje) svetosti, on odabire, posvećuje, upućuje, daje snagu. Što znači biti izabran i biti kršćanin? Izvor dobrote može biti samo dobro. Vidljivo je to u ulomku Poslanice Efežanima (Ef 1, 1-7): 4Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim;5u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,6na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome7u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje… Narod nije svet zato što je dobar, ali je svet zato što ga je Bog izabrao. Čovjek je ikona Božja, Božja slika. Bog se utjelovio u Isusu Kristu i na neki način tako povezao sa svakim čovjekom. Bog je izabrao svakog čovjeka. Objekt svetosti je čovjek… Prema drugomu čovjeku moramo se odnositi kao prema svetosti! Nema više 'prema ovome se ovako odnosim, a prema ovome onako'. Neke Bog na poseban način poziva, a tu smo mi, kršćani, kao što su Izraelci izabran narod. Mi kršćani, mi kršteni smo ucijepljeni u Krista; loze smo u čokotu, slici koja je Isus Krist“, među ostalim promišljao je Šimić te približio značenje sintagme „biti u Kristu“ upućujući na ulomak „govora na gori“ evanđelja po Mateju (Mt 5) i iz 6. poglavlje Izaije (One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu Svetište.Izaija 6,2, Iznad njega stajahu serafi; svaki je imao po šest krila: dva krila da zakloni lice, dva da zakrije noge, a dvama je krilima letio. I klicahu jedan drugome: "Svet! Svet! Svet Jahve nad Vojskama! Puna je sva zemlja Slave njegove!) Slika je to (tri puta svet) kršćanima „biti svet“. „Svjesni da smo kršćani sveti, trebamo dopustiti da se da svetost manifestira i biti relevantni za svijet svojom svetošću… U novozavjetnom ulomku (1 Kor) vidimo kako smo pozvani voljom Božjom biti sveti. Izraz svet bio je u opticaju u prvoj Crkvi, a jezik poslanica to pokazuje. Biti kršćanin nije bilo jednostavno jer to je značilo izložiti svoj život. Danas biti kršćanin izgleda jednostavno, kada nema svijesti o životu u sili Duha Svetoga, kao u prvoj Crkvi. Mnogi se, nazivaju kršćani i to tako da minimalistički ispunjavaju crkvene propise. Također, ustručavamo se sami sebe nazivati svetim. A svetost je svijest krštenika o izabranosti u Kristu i življenje od Duha“, zaključio je kateheta. Katehetsko je razmatranje završeno meditacijom o očitovanju slave Božje u svakome pojedincu pa će biti i u Crkvi.

Priredila: N. Špoljarić